Многопрофилна болница за активно лечение Рокфелер ЕООД - Петрич

BEHEALTH - По-добри здравни грижи в българо-гръцката гранична зонаПроектът е съ-финансиран от Европейския съйз (ЕФРР)
и националните бюджети на Гърция и България по Програмата за Европейско териториално сътрудничество